Offerdag 16 juni 2024

In navolging van de gemeenteavond waar we vrijmoedig over geld spraken, hebben we afgelopen zondag een collecte gehouden ,met als prachtige tussenstand een bedrag van 5.500€.

Het plaatje hierboven laat groei zien. We geloven dat God spreekt over groei voor Christengemeente Elim. Hier een kleine greep uit recente uitspraken die profetisch aan ons zijn gedaan: “God wil dat jullie nieuwe gebieden intrekken.” God maakt jullie tot een unieke plek en niet een kopie zoals een IKEA bouwpakket in een doos, maar ‘outside the box”en jullie kerk is in een veenrijk gebied, daar is de grond vruchtbaar en gezond, daar groeit het hard! God geeft dat de kerk veel invloed krijgt in haar omgeving, en dat de kerk een plek is waar mensen zich veilig voelen en geestelijk groeien, en de kwaliteit van leven zal verbeteren door de invloed van jullie als kerk.

Wij geloven deze woorden! In geloof zetten we stappen. Dit vraagt ook om geld We hebben geloof voor genoeg geld voor ons als kerk, genoeg om uit te delen en genoeg voor de toekomst, welk avontuur God ook maar voor ons in petto heeft! Het is hartversterkend en geloof opbouwend om te zien hoe blijmoedig er gegeven is! 2 Korintiërs 9 vers 7 God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Bedankt iedereen voor het bouwen aan Elim. Bedankt voor het bouwen aan de financiën en bovenal bedankt voor het bouwen aan geloof!

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.” (Jezus van Nazareth)

Je kunt nog steeds meedoen aan deze offerdag. Scan hieronder de QR code of gebruik de bankgegevens en vermeldt offerdag 16 juni 2024.

Christengemeente Elim NL22 INGB 0009 4843 81, Offerdag 16 juni.

Arjan van Belle