Nieuws

Vraag aan God(Video)

Zou jij God wel eens een mail willen sturen? Nee dit is geen grap! Als God in staat is om een wereld te maken, dan kan Hij ook e-mail lezen. Probeer…

Offerdag 16 juni 2024

In navolging van de gemeenteavond waar we vrijmoedig over geld spraken, hebben we afgelopen zondag een collecte gehouden ,met als prachtige tussenstand…