Week van Gebed 2022 16 t/m 23 januari

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.

De digitale gebedsvieringen worden steeds verzorgd door andere kerken en kunnen via de aangegeven websites worden meebeleefd.

Reeuwijk
In Reeuwijk beginnen de gebedsvieringen om 19.30 uur. Op maandag 17 januari door Christengemeente Elim via www.elimreeuwijk.nl, dinsdag 18 januari door RK Geloofsgemeenschap De goede Herder via www.kerkomroep.nl, HH Petrus en Pauluskerk. Woensdag 19 januari door Protestantse Gemeente De Ark via www.kerkdienstgemist.nl, Reeuwijk-Brug, De Ark, en donderdag 20 januari door Hervormde Gemeente Sluipwijk via www.sluipwijksekerk.nl. De Hervormde Gemeente Reeuwijk besteedt op vrijdag 21 januari aandacht aan de Week van gebed, zie http://www.hervormdreeuwijk.nl

Wanneer je deel wilt nemen aan de week van gebed en je de zoomlink wilt ontvangen, bel dan even naar +31622747441 of meld je even aan op;https://elimreeuwijk.nl/contact/#top