Vastendag 2 januari 2022

Lieve mensen,
Alle christenen in Nederland worden opgeroepen om zondag 2 januari te bidden en te vasten. Als Christengemeente Elim doen we hieraan mee.

Aanleiding is onder andere de coronacrisis en een verlangen tot een grotere eenheid tussen en in de verschillende kerken.
Hier volgt een filmpje van Jan Pool die de aanzet hiertoe gafhttp://www.ikknielneer.nl