Uitnodiging week van gebed 2024

Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37.
Thema : Heb God lief… en je naaste als jezelf
De gebedssamenkomsten in Reeuwijk en Sluipwijk worden georganiseerd op:
Maandag 22 januari – Elim
Dinsdag 23 januari – Petrus en Pauluskerk
Woensdag 24 januari – De Ark
Donderdag 25 januari – Sluipwijk
Vrijdag 26 januari – Ichthuskerk
De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur en duren ongeveer 30 minuten.
Voor meer informatie. Kijk op:http://www.weekvangebed.nl